Dipak Thaker   Rekha Thaker
  Sameer Sawant   Nilesh Vyas
  Vijay Shah   Manisha Sovani
  Mahesh Jambure   Kaustubh Dhulap
  Ketan Mhatre   Sumit Sakpal
  Nilesh Borke   Praseetha Achary
  Murtuza Rangwala   Moiz Engineer
  Mahesh Mistri   Dharmendra Trivedi
  Mehbe Rasool   Dhanpat Solanki
  Sakina Sabuwala   Harshada Jadhav
  Mahmud Shaikh   Vijay Bhagne
  Sandeep Surve   Kiran More
  Sushil Mural   Kiran Mistry
  Reshma Patil   Office & Sub Staff - 9